Relatívne nový vývrat na hlavnom hrebeni Volovských vrchov, približne v polovici cesty z Golgoty na Idčianske lúky © hiking.sk & autor