Riedky smrekový les s horskými pasienkami © hiking.sk & autor