Rodný dom T. G. Masaryka v Kopčanoch © hiking.sk & autor