Roháčske sedlo. Pútnické miesto s krížom a lavičkami. © hiking.sk & autor