Romantický nocľah pod Rakytou, v tomto jazierku bol krokodíl :-) © hiking.sk & autor