Rovná lúka v lone Volovských vrchov © hiking.sk & autor