Rozhľadňa na Sklennom vrchu, už sa nebo zaťahuje © hiking.sk & autor