Rozhľadňa od kostola v Malých Teriakovciach (autorka foto: Andrea Grunská) © hiking.sk & autor