Rozložitý Chabenec a Skalka z Ďurkovej © hiking.sk & autor