Rozoklaný terén v masíve Skalky » pozri na mape © hiking.sk & autor