Rozpadujúca sa mohyla lavínovej tragédie z marca 1935 nad Halašovou jamou © hiking.sk & autor