Rozsah pokrytia je znázornený na zadnej strane zloženej mapy © hiking.sk & autor