Rozsiahle trávnaté pláne pod blížiacou sa Jakubinou © hiking.sk & autor