Síce tesne, ale predsa nad inverziou © hiking.sk & autor