Súsmrečie, alias apartmán, ktorý ma prichýlil počas daždivej noci, vďaka! © hiking.sk & autor