Sútok Javorinky (vľavo) a Bielej vody/Białky (vpravo) © hiking.sk & autor