Sútok Moravy a Dyje s pôvodnou sochou v roku 2006 © hiking.sk & autor