Samička hlucháňa, foto Ján Dobšovič © hiking.sk & autor