Samoty Roveň a vzadu sedlo Burda s Malou Stožkou © hiking.sk & autor