Sanktuarium (pútnické miesto) na Wiktorówkach so symbolickým cintorínom obetí poľských Tatier (foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor