Sedlo pod Dlhou, moja ďalšia cesta povedie ponad cestu v záreze, do kúta nad mladinou © hiking.sk & autor