Segment prvej liatinovej mostnej konštrukcie v Rakúsko-Uhorsku z roku 1810 © hiking.sk & autor