Sem sme utiekli pre búrkou, ktorá nakoniec neprišla © hiking.sk & autor