Semišová koža (zelené časti) je doplnená textíliou Cordura (šedé časti) © hiking.sk & autor