Severná časť Košickej kotliny, na obzore Slanské vrchy © hiking.sk & autor