Severný vrchol Stien, dolu Stohové sedlo a vzadu Veľký Rozsutec © hiking.sk & autor