Sikľavá skala zdola (autor foto: Ronald Koch) © hiking.sk & autor