Siluety hôr a kúsky oblakov, večer v Západných Tatrách v najlepšom vydaní © hiking.sk & autor