Sitno a nekonečný oceán inverzie z lúky Paradajsu © hiking.sk & autor