Skala - najvyšší bod planiny, vrcholový kríž a zarastajúca vyhliadka © hiking.sk & autor