Skala nad ďalším zalesneným úsekom © hiking.sk & autor