Skalisko a Tatry z Veľkej Pipitky, nižšie stožiar na Starom vrchu © hiking.sk & autor