Skalka v Kujavách, okolo ktorej som schádzal © hiking.sk & autor