Skalná pyramída Bukovinskej skaly (Skala nad bunkrom) © hiking.sk & autor