Skalná stena na ľavom brehu potoka Malý Lipník © hiking.sk & autor