Skalné pásmo Psie hlavy na severnom svahu Devínskej Kobyly, sú tu vytvorené abrázne previsy a krátke pseudokrasové jaskyne © hiking.sk & autor