Skaly na druhej strane v smere Dedošovej doliny © hiking.sk & autor