Skaly sú pekne obrastené vegetáciou © hiking.sk & autor