Skoré ráno a prvé jesenné mraziky © hiking.sk & autor