Slabo viditeľné Tatry a Havrania skala zo severnej Gačovskej skaly © hiking.sk & autor