Slepúch lámavý(Anguis fragilis): Jeden z obyvateľov Malých Karpát © hiking.sk & autor