Slnečné lúče, prízemný mráz a vyblednuté žlté značky © hiking.sk & autor