Slopský vrch a Hoľazne » pozri na mape © hiking.sk & autor