Slovenské rudohorie a v popredí Malá Pipitka © hiking.sk & autor