Smer Červený kríž, v diaľke ho vidieť © hiking.sk & autor