Smer prameň (autor foto: Anton Zahradník) © hiking.sk & autor