Smerovka obsahuje: náročnosť trasy, cieľ, vzdialenosť v km a hodinách © hiking.sk & autor