Smerovník a most, ktorým prejdeme cez potok Rieka © hiking.sk & autor