Snažíme sa ísť červenou značkou, ale blúdime © hiking.sk & autor