Solárna rozeta na vrcholovom kríži, v pozadí Tatry a Ohnište © hiking.sk & autor